trešdiena, 2022. gada 23. novembris

Ps.24:7

Jūs vārti, paceliet savas palodas, un topiet paaugstinātas, jūs mūžīgās durvis, lai tas godības ķēniņš ieiet!