trešdiena, 2022. gada 23. novembris

Jņ.1:12

Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva vaļu, palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic uz Viņa Vārdu.