svētdiena, 2022. gada 27. novembris

Kol.1:15

Tas [Kristus] ir Tā neredzamā Dieva ģīmis, visu radījumu pirmdzimtais.