svētdiena, 2022. gada 27. novembris

5.Moz.4:23

Tad sargājaties nu, ka jūs neaizmirstat Tā Kunga, sava Dieva, derību, ko viņš ar jums derējis, ka jūs sev nedarāt nekādu elka bildi, nekādu tēlu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, ir aizliedzis.