trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Jņ.6:35

Jēzus sacīja: Es esmu tā dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tas neizsalks: un kas tic uz Mani, tam neslāps nemūžam.