trešdiena, 2022. gada 30. novembris

Jes.40:29

Viņš piekusušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgiem.