piektdiena, 2022. gada 7. oktobris

Rom.5:11

Mēs arī lielāmies ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur ko mēs tagad salīdzināšanu esam dabūjuši.