piektdiena, 2022. gada 7. oktobris

Ps.30:6

Viņa dusmība pastāv acumirkli, Viņa žēlastība cauru mūžu: vakarā nāk raudāšana, bet rītā prieks.