trešdiena, 2022. gada 17. augusts

Rom.12:11

Esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.