trešdiena, 2022. gada 17. augusts

1.Sam.12:24

Bīstaties tikai To Kungu un kalpojiet viņam uzticīgi no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši, kādas lielas lietas viņš pie jums ir darījis.