piektdiena, 2022. gada 19. augusts

Ps.63:9

Mana dvēsele tev pieķeras, tava labā roka mani tura.