piektdiena, 2022. gada 19. augusts

2.Tim.1:12

Es zinu, kam esmu ticējis, un stipri ceru, ka viņš ir spēcīgs, to man novēlēto mantu pasargāt līdz viņai dienai.