piektdiena, 2022. gada 12. augusts

Ps.146:7

Tas Kungs tiesu nes tiem, kas varas darbus cieš, dod maizi izsalkušiem. Tas Kungs atsvabina cietumniekus.