piektdiena, 2022. gada 12. augusts

Mk.8:6

Jēzus ņēma tās septiņas maizes un pateikdams tās pārlauza un deva Saviem mācekļiem, lai tās liek priekšā; un tie lika tiem ļaudīm priekšā.