trešdiena, 2022. gada 6. jūlijs

Jes.60:19

Tas Kungs tev būs par mūžīgu gaismu, un tavs Dievs par tavu greznumu.