trešdiena, 2022. gada 6. jūlijs

1.Jņ.1:5

Šī ir tā sludināšana, ko no Viņa esam dzirdējuši un jums sludinājām: ka Dievs ir gaišums un iekš Viņa nav nekādas tumsības.