piektdiena, 2022. gada 24. jūnijs

Ps.19:8

Tā Kunga bauslība ir pilnīga un atspirdzina dvēseli.