piektdiena, 2022. gada 24. jūnijs

Lk.3:10-11

Tie ļaudis tam [Jānim] jautāja un sacīja: “Ko tad mums būs darīt?” Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: “Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav; un kam ir barība, lai dara tāpat.”