pirmdiena, 2022. gada 27. jūnijs

Ef.5:10

Pārbaudiet, kas Tam Kungam labi patīk.