pirmdiena, 2022. gada 27. jūnijs

Ec.33:17

Tavu ļaužu bērni saka: Tā Kunga ceļš nav taisns! Bet viņu ceļš nav taisns.