trešdiena, 2022. gada 18. maijs

Jņ.1:1

Iesākumā bija tas Vārds, un tas Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas Vārds.