trešdiena, 2022. gada 18. maijs

1.Sam.2:8

Zemes pamati pieder Tam Kungam, un viņš uz tiem pasauli licis.