trešdiena, 2022. gada 25. maijs

1.Tim.2:5-6

Viens Dievs ir un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, tas cilvēks Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkšanas maksu priekš visiem.