trešdiena, 2022. gada 25. maijs

1.Lku.29:11

Tev, Kungs, pieder augstība un spēks un godība un slava un gods, jo viss, kas debesīs un zemes virsū, tas Tev pieder. Tava ir tā valstība.