trešdiena, 2022. gada 19. janvāris

Sal.pam.17:5

Kas nabagu apsmej, tas nievā viņa Radītāju, un kas par viņa bēdām priecājās, nepaliks nesodīts.