trešdiena, 2022. gada 19. janvāris

Mt.5:7

Svētīgi tie sirdsžēlīgie, jo tie žēlastību dabūs.