pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

Ps.147:1

Teiciet To Kungu, jo ir labi, mūsu Dievu slavēt; šī teikšana ir mīlīga un pieklājās.