trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Ap.d.18:9-10

Tas Kungs uz Pāvilu sacīja: nebīsties, bet runā un neciet klusu. Jo es esmu ar tevi.