trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

1.Sam.3:4

Tas Kungs Samuēli sauca, un šis sacīja: redzi, še es esmu,