trešdiena, 2021. gada 5. maijs

Mt.5:5

Svētīgi tie lēnprātīgie, jo tie to zemi iemantos.