trešdiena, 2021. gada 5. maijs

Jer.27:5

Es esmu radījis zemi un cilvēkus un lopus, kas virs zemes, ar savu lielo spēku un ar savu izstiepto elkoni, un es to dodu tam, kas manām acīm patiks.