pirmdiena, 2021. gada 12. aprīlis

Lk.2:29-32

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis Tavu pestīšanu redzējušas, ko Tu esi sataisījis priekš visiem ļaudīm, gaismu, apgaismot pagānus, un par slavu Taviem Izraēla ļaudīm.