pirmdiena, 2021. gada 12. aprīlis

Jer.33:9

Tas man būs par prieka vārdu, par slavu un par godu pie visām tautām virs zemes, kas dzirdēs visu to labumu, ko es tiem daru.