trešdiena, 2021. gada 24. februāris

Mt.14:20

Visi tie ēda un paēda; un salasīja no atlikušām druskām divpadsmit pilnus kurvjus.