trešdiena, 2021. gada 24. februāris

3.Moz.26:5

Jūs ēdīsiet savu maizi un būsiet paēduši un dzīvosiet mierīgi savā zemē.