ceturtdiena, 2021. gada 14. janvāris

Ps.95:2-3

Ejam priekš viņa vaiga ar pateikšanu, gavilēsim viņam ar dziesmām. Jo Tas Kungs ir tas lielais un stiprais Dievs.