ceturtdiena, 2021. gada 14. janvāris

1.Tim.6:15-16

Tas visu ķēniņu Ķēniņš un visu kungu Kungs, kam vien ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaišumā, ko neviens cilvēks nav redzējis, nedz var redzēt. Tam lai ir gods un mūžīga vara