trešdiena, 2021. gada 20. janvāris

2.Kor.3:17

Tas Kungs ir Tas Gars. Kur nu Tā Kunga Gars, tur ir svabadība.