ceturtdiena, 2021. gada 21. janvāris

1.Moz.2:7

Dievs Tas Kungs taisīja cilvēku no zemes pīšļiem un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu; tad cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.