svētdiena, 2020. gada 11. oktobris

Sal.pam.20:12

Ausi dzirdošu un aci redzošu, abas darījis Tas Kungs.