svētdiena, 2020. gada 11. oktobris

Mt.13:16

Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird.