svētdiena, 2020. gada 27. septembris

Ps.98:2

Tas Kungs ir zināmu darījis Savu pestīšanu, tautu priekšā Viņš parādījis Savu taisnību.