svētdiena, 2020. gada 27. septembris

Ap.d.14:27

Antioķijā nonākuši un to draudzi sapulcējuši, Pāvils un Barnaba stāstīja, kādas lietas Dievs pie tiem bija darījis, un ka Viņš pagāniem ticības durvis bija atvēris