pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

Soģ.8:23

Gideons uz tiem sacīja: es negribu pār jums valdīt, nedz mans dēls pār jums valdīs; Tas Kungs pār jums valdīs.