pirmdiena, 2020. gada 10. augusts

2.Kor.10:18

Ne tas, kas pats sevi uzteic, ir derīgs, bet ko Tas Kungs uzteic.