pirmdiena, 2020. gada 3. augusts

Sal.pam.3:34

Pazemīgiem dos žēlastību.