pirmdiena, 2020. gada 3. augusts

Fil.2:3

Nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu.