svētdiena, 2020. gada 9. augusts

Ps.105:40-42

Tie lūdza un viņš lika nākt paipalām un tos ēdināja ar debes'maizi. Viņš pāršķēla klinti, tad ūdens iztecēja, un upes skrēja tuksnesī. Jo Viņš pieminēja Savu svēto vārdu.