piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

Ps.145:4

Bērnu bērni slavēs Tavus darbus un stāstīs Tavu varu.