piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

2.Kor.4:15

Ka žēlastība vairodamies pie daudziem vairotu pateikšanu Dievam par godu.